Σύστημα παραγωγής καπνού ασφαλείας Protect Xtratus

Σύστημα παραγωγής καπνού ασφαλείας Protect Xtratus

Το σύστημα συνδέεται με το σύστημα συναγερμού του χώρου Κάλυψη χώρου 250 τμ με καπνό σε 16...
Δείτε Περισσότερα
Σύστημα παραγωγής καπνού ασφαλείας Protect Qumulus

Σύστημα παραγωγής καπνού ασφαλείας Protect Qumulus

Το σύστημα συνδέεται με το σύστημα συναγερμού του χώρου Προτεινόμενη κάλυψη χώρου έως 40 τμ...
Δείτε Περισσότερα
Σύστημα παραγωγής καπνού ασφαλείας Protect 600i

Σύστημα παραγωγής καπνού ασφαλείας Protect 600i

Το σύστημα συνδέεται με το σύστημα συναγερμού του χώρου Έκδοση TURBO: 20 τμ ομίχλης το δευτερόλεπτο Έκδοση...
Δείτε Περισσότερα
Σύστημα παραγωγής καπνού ασφαλείας Protect 1100i

Σύστημα παραγωγής καπνού ασφαλείας Protect 1100i

Το σύστημα συνδέεται με το σύστημα συναγερμού του χώρου Παραγωγή 29 τμ ομίχλης το δευτερόλεπτο Προτεινόμενη...
Δείτε Περισσότερα
Σύστημα παραγωγής ήχου

Σύστημα παραγωγής ήχου

Το σύστημα συνδέεται με το σύστημα συναγερμού του χώρου και λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα...
Δείτε Περισσότερα
Σύστημα παραγωγής φωτός - security strobe

Σύστημα παραγωγής φωτός - security strobe

Το σύστημα συνδέεται με το σύστημα συναγερμού του χώρου και λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα...
Δείτε Περισσότερα